Prijímame nových tanečníkov vo veku od 7 do 12 rokov do tanečného klubu spoločenského tanca

prihláška TU

Trénujeme na novej sále Vysokoškolákov 13 Žilina. Tešíme sa na Vás

 
Počas tréningov sa venujú striedavo štandardným a latinsko-americkým tancom a choreografiám.

Pravideľne trénujeme v utorok a štvrtok o17,00 hod

Výborné úspechy na súťažiach...

MSR SAL 2019

Júnová súťaž Žilina 23.6. 2018
 
Juraj Čorný a Lucia Hudáková ŠTT 1.miesto  LAT 1. miesto v kategórii juniori
Vladimír Čorný a Lucia Birková ŠTT 1.miesto  LAT 1. miesto v kategóri deti
súťažíme aj v sólových kategóriách kde hlavne naše dievčatá dosahujú výborné finálové výsledky

ďalšie informácie jana.barankova@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Tanečné divadlo DIANA

pre dievčatá od 4-18rokov