Začíname! Prijímame nových členov do nášho tanečného klubu!

                        Zápis od 4.9. do 14.9. 2017

prvý tréning 7.9. 2017 o 17,00 hod

podronejšie informácie u vedúcej súboru jana.barankova@gmail.com Navštevujú ho deti a mládež od 5 do 10 rokov, ktorí sa venujú tanečnému športu (spoločenský tanec)

Trénujeme na novej sále Vysokoškolákov 13 Žilina. Tešíme sa na Vás


Počas tréningov sa venujú striedavo štandardným a latinsko-americkým tancom a choreografiám.

Pravideľne trénujeme v utorok a štvrtok o16,30hod

Výborné úspechy na súťažiach...

hobby deti páry ŠTT a LAT

Mário Ftáček a Barborka Hudáková ŠTT 1.miesto  LAT 1. miesto
Wohlmuth Adrian a Sonička Kováčiková ŠTT 4.miesto LAT 3. miesto
 
hobby páry juniori ŠTT a LAT
Peter Toman a Petra Kubianová  finále v ŠTT
Michal Baránek a Zuzana Murínová ŠTT 2.miesto a LAT 2.miesto

 

ďalšie informácie jana.barankova@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Tanečné divadlo DIANA

pre dievčatá od 4-18rokov